Network Sistemleri bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımını mümkün kılan iletişim sistemleridir. Bu sistemler kablolu veya kablosuz olarak kaynak paylaşımını ve ağ haberleşmesini sağlar. Network sistemleri diğer bir yandan farklı uzaklıklara göre bağlantı kuran sistemlerdir. Bulundukları bağlantı uzaklıklarına göre dörde ayrılmaktadırlar. Yerel Alan Ağları(Local Area Network -LAN): Aynı fiziksel ortam içerisinde bulunan uç sistemlerin sınır yönlendiricilerine bağlanmasını sağlar. Fiziksel olarak birbirine yakın ağların birbine bağlantı kurmasını sağlayan ağ yapısı birçok şirket veya evde kullanılır. Geniş Alan Ağları(WAN): En geniş kapsamlı ağ olarak bilinir. Birden fazla cihazın birbiri ile bağlanmasına ve iletişim kurmasını sağlayan fiziksel veya mantıksal büyük ağdır. Yerel olarak kurulan ağların birbirine bağlaması sağlayan en geniş ağ çeşididir. Günümüzde internet diye adlandırılır. Farklı LAN ağlarının birbirine bağlanmasıyla haberleşeme sağlayan büyük bir ağ oluşturur. Kişisel Alan Ağları(PAN): PAN kişisel olan dijital eşyalarınızın bağlandığı ağ çeşididir. Bluetooth, Wifi gibi şekillerde bağlantı oluşturulan ufak ağdan oluşur. Yazıcı, kablosuz mouse, telefon, bilgisayar gibi kişisel eşyalarınızın buluştuğu ağ çeşididir. Büyük Kent (Metropol) Alan Ağları(MAN):Bu ağ çeşidinde birden çok LAN sistemini kendi içine alan bir sistemdir. LAN ağlarının birbirine bağlayarak tek bir ağda toplanmasını sağlar. Bu ağ sistemi büyük işletmelerde kuruşlarda kendi içinde kurulabilir veya bu yapıda bir sisteme dahil edilebilir.