Yanma kimyasal bir oluşumdur. Belirli bir dereceye kadar ısınmış bir maddenin oksijenle birleşmesi sonucunda oluşan kimyasal değişime yanma, kontrol dışı olduğundaki durumuna ise yangın denir. Yangın alarm sistemi kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin konut ve endüstriyel yapıların yangına karşı korunması amacıyla 2002 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Yangından Korunma Yönetmeliği Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde yenilenmiştir. Yangın alarm sistemleri kapalı bütün alanlar ve içerisinde hammaddeler (kimyasallar, yanıcı parlayıcı maddeler vb.), mamul (pamuk, plastik, ahşap polyester kağıt vb.) gaz kaçağı riski bulunan yerler, sanayi tesislerinden evlere kadar ihtiyaç olan her mekanda can ve mal güvenliğini yangına karşı erken uyarı sağlayarak koruyan sistemlerdir. Yangın alarm sistemi, ayrıca kullanılan modüller ile diğer otomasyon ve diğer sistemlere entegre olarak çalışabilir. Alarm anında havalandırmayı aç/kapa, asansörü zemine indir, Yangın söndürme sistemini devreye sok vb. önlemlerin otomatik olarak alınmasına olanak tanır.